Skip to main content

Pressmeddelande 8.8.2017

Veckoslutet den 25 till 27 augusti kulminerar Finland 100 aktiviteterna för temaåret Vi äter tillsammans. Hundratals föreningar, byaråd, företag och andra aktörer åstadkommer då en aldrig skådad matfest i hela landet, ja även utomlands. Det blir något för envar och mycket aktiviteter på gräsrotsnivå. Då alla mataktiviteter räknas ihop blir det rekordkalaset Världens största byfest, dit alla är inbjudna.

Vi äter tillsammans-veckoslutet 25–27 augusti är från tidigare etablerat för firande av Naturens dagar, svampens dag, venetiansk afton eller forneldarnas natt samt många skördefester. Nu 2017 då Finland fyller 100 år firas huvudevenemangen för Vi äter i tillsammans just detta veckoslut. Evenemangen har planerats i två års tid runtom i hela Finland.  ”Det har varit fascinerande att se hur det här jubileumsåret har inspirerat olika aktörer att blåsa på samma kol”, säger ELO-stiftelsens direktör Seija Kurunmäki. Tiotals företag och långt över hundra föreningar och sammanslutningar ser till att Finland är fullt av evenemang med mat och dryck.

Flaggan i topp och middag under bar himmel 26.8.

Naturens dag 26.8. är flaggdag i år. Körer sjunger i de 40 nationalparkerna och familjer och vänner uppmanas ha picknick i parkerna. Forststyrelsens naturtjänster koordinerar evenemangen i naturskyddsområdena.

Gatorna i många finska städer ska fyllas av långbord lördagen den 26 augusti. Föreningen Yhteismaa ry står som tidigare för konceptet Middag under bar himmel och konceptet utvidgas under Finland 100-jubileumsåret från Helsingfors till massmiddagar även i Esbo, Tammerfors, Åbo och Lahtis. Vem som helst kan förverkliga en Finland 100-middag varsomhelst och anmäla den till sajten Yhteismaa.

Finland 100 år-tema firas utomlands med middagsevenemanget Finnish Your Dinner. Kampanjen riktar sig till finländare som bor utomlands. De uppmuntras att bjuda in bekanta och obekanta på en finländsk middag. I Finnish Your Dinner-evenemangen deltar flera av Finlands ambassader ute i världen. Åtminstone Addis Abeba, Buenos Aires, Jakarta, Kuala Lumpur, Sankt Petersburg, Tallinn och Washington är med.

Runtom i Finland firas Tillsammans-veckoslutet den 25–27 augusti och det utlovas massor av Finland 100-program i hela landet. Till exempel i Lemmenjoki äter man tillsammans på samiska. I Ilomants ska man äta vilt medan en björnskulptur skapas. I Björneborg, placeras ett långbord på Finlands äldsta gågata. I Vanda bjuder Yhteinen pöytä ry alla till bords. Scoutledarna utlovar å sin sida ett 750 meter långt bord för 3000 scouter i Tavastehus.

Ingen ska äta ensam

Att äta tillsammans är trevligt, man mår bra och det är angenämt. Då man äter tillsammans knyts vänskapsband och man känner gemenskap. Men om ingen bjuder in eller ingen ringer på dörren finns risken att man äter ensam. Det gör man oftare i Finland än i något annat europeiskt land.

”Tillsammans-veckoslutet har som mål att så många som möjligt av oss ska söka upp någon som annars äter ensam och nu skapa en gemensam festlig stund”, påminner projektchef Sini Garam.

Tillsammans veckoslutet: Med vem och vad äter du var?

Dela bilder och använd hashtaggarna #syödäänyhdessä #viätertillsammans så evenemangen och träffarna samlas i ett gemensamt arkiv.

Svensk info om Tillsammans -veckoslutet
Pressmaterial finns på sajten (på finska)  
Vi äter tillsammans händelsekalender 
”Middag under bar himmel” och ”Finnish Your Dinner” 
Naturens dagar

Ytterligare information:
ELO-stiftelsen

Direktör Seija Kurunmäki
seija.kurunmaki@elo-saatio.fi, tel. 0400 460894

Projektchef Sini Garam
sini.garam@elo-saatio.fi, tel. 050 5870929

Informatör Susanna Haavisto
susanna.haavisto@elo-saatio.fi, tel. 040 5060185

Kort om projektet Vi äter tillsammans

Att äta tillsammans befrämjar välmående och är angenämt. Trots det visar en enkät att man i Finland oftare äter ensam än i något annat europeiskt land. Det här vill man med gemensamma krafter ändra på nu under Finland 100-jubileumsåret. Projektet koordineras av ELO-stiftelsen, d.v.s. stiftelsen för finländsk matkultur.

Över 150 aktörer samarbetar inom projektet Vi äter tillsammans. Här finns företag, organisationer och andra aktörer.

Också många privatpersoner har aktiverat sig för att samla familj, vänner och bekanta kring ett och samma bord. Den sjätte dagen varje månad firas något speciellt.

Utöver ELO-stiftelsen deltar: MTK, Atria, Alko, Fazer, Arabia, Finlayson, Valio och Paulig. Mediepartner är Sanoma,  A-lehdet  och Maaseudun Tulevaisuus.

Andra viktiga aktörer i projektet är UM, Jord-och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, Finlands Marthaförbundet och de finska marthorna samt Pro Luomu, Gott från Finland, Yhteismaa mfl.

Tema för hundratals evenemang under jubileumsåret är #syödäänyhdessä #viätertillsammans

Aktiviteterna inom temaåret Vi äter tillsammans kulminerar under veckoslutet den 25 till 27 augusti 2017 och då ska rekord uppnås för Världens största byfest.

ELO

Author ELO

More posts by ELO