Skip to main content

Finlands nationalrätt väljs genom en folkomröstning.

Det 100-åriga Finland skall få en födelsedagspresent som låter sig smaka. Finland skall välja sin nationalrätt. År 2016 får varje finländare rösta. Den första fasen av omröstningen inleds före midsommaren.

I den första fasen insamlas förslag på nationalrätter. Av dessa förslag väljer en panel ut tolv finalister som alla representerar nationella matskatter. Av dessa skatter väljs sedan nationalrätten ut genom en folkomröstning vars resultat offentliggörs i början av år 2017. Tiotals organisationer med fokus på mat och livsmedel har deltagit i planeringen av projektet. Projektet genomförs av ELO – Stiftelsen för finländsk matkultur samt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK ry.

Den finländska matkulturen bjuder på flera skatter. Finland har varit en smältdegel för regionala intryck från väst och öst. De olika intrycken har redan i flera århundraden anpassats till det egna landet och den rådande smaken. Vi har originella tillredningssätt och råvaror som vi har all orsak att vara stolta över. I Finland äter vi maträtter som är typiska enbart för oss – antingen för hela landet eller för någon viss ort. Vi finländare har varit anspråkslösa gällande vår fantastiska matkultur. Finlands jubileumsår är ett unikt tillfälle att lyfta fram de nationella matskatterna och att välja ut en gemensam nationalrätt bland alla delikatesser.

Nationalrättpanelen som utnämnts i samarbete mellan de olika organisationerna består av experter på den finländska matkulturen. Panelens uppgift är att garantera att finalisterna representerar den finländska matkulturen på ett mångsidigt sätt när det gäller matberättelser, råvaror och tillredningssätt.

ELO-stiftelsen och MTK vill genom folkomröstningen stimulera diskussionen om finländsk mat. Entusiasmen och förståelsen för vår egen mat får gärna fortsätta att växa även efter jubileumsårets slut.

Föreslå din favorit på adressen www.kansallisruoka.fi

Salta eller söta favoriter kan nomineras till Finlands nationalrätt under tiden 21.6. – 30.9.2016 på adressen www.kansallisruoka.fi. Nationalrättspanelen väljer bland förslagen ut 12 finalister och av dessa väljs den finländska nationalrätten ut genom en folkomröstning under perioden 3.10.-6.12. Resultatet av folkomröstningen publiceras i januari 2017.

En mångsidig panel väljer ut finalisterna bland folkets förslag

Juryn består av generalsekreteraren för Statens näringsdelegation Arja Lyytikäinen, ordföranden för Lantbruks- och hushållskvinnor Maija Silvennoinen, grundaren av Satokausikalenteri Samuli Karjula, verksamhetsledaren för finska Marthaförbundet Marianne Heikkilä, ägaren av Finnjävel-restaurangen Henri Alén, professorn i matkultur Johanna Mäkelä, historikern och författaren Lasse Lehtinen, Svenska Litteratursällskapets arkivarie Yrsa Lindqvist, ordföranden för Suomen Gastronomien Seura Kim Palhus, chefredaktören för tidningen Mondo Kati Kelola, ombudsmannen för matkultur Anni-Mari Syväniemi samt direktören för ELO-Stiftelsen Seija Kurunmäki.

www.kansallisruoka.fi

#kansallisruoka

#nationalrätt

För mer information:

ELO – Stiftelsen för finländsk matkultur

Seija Kurunmäki

johtaja direktör

ELO – Stiftelsen för finländsk matkultur

+358 400 460894

seija.kurunmaki@elo-saatio.fi

 

Susanna Haavisto

projektkoordinator, mathumanist

Nationalrättsomröstningen

ELO – Stiftelsen för finländsk matkultur

susanna.haavisto@elo-saatio.fi

+358405060185

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry

Anni-Mari Syväniemi

MTK:s ombudsman för matkultur

MTK Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter

+358-50-5118909

Anni-Mari.Syvaniemi@mtk.fi

 

 

 

 

 

ELO

Author ELO

More posts by ELO