Skip to main content

 ELO-säätiön eli Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön hallitus ja valtuuskunta perustivat säätiön alaisuuteen Syödään yhdessä –rahaston. Säätiön tavoitteena on kerätä Syödään yhdessä -rahastoon 1 miljoona euroa Suomen 100-vuotisjuhlaan mennessä. Rahasto tukee tekoja, jotka lisäävät suomalaisten yhteisöllisyyttä ja yhdessäsyömistä myös juhlavuoden jälkeen.

Suomalaiset syövät yhdessä vähemmän kuin yksikään muu Euroopan maa. Kuitenkin tutkitusti tiedetään, että perheiden ja yhteisöjen yhdessäsyöminen lisää sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia. Niin kansainväliset liikeneuvottelijat kuin kosioretkeläisetkin tietävät, että yksikään onnistunut päätös tai sopimus ei synny ilman yhdessäsyömisen kokemusta. Myös vastuullisen juomakulttuurin tärkeä osatekijä on yhteisöllisyys.

ELO-säätiö kokoaa toimijat yhteen

Vuonna 2009 perustettu ELO-säätiö kokoaa suomalaisen ruokakulttuurin näkijät tekijät ja resurssit saman pöydän ääreen. Säätiö tekee työtä myös kouluruokailun ja villiruoan kiinnostavuuden lisäämiseksi. Suomalaista ruoka- ja palvelukulttuuria on kehitetty innostamalla osaajia kansallisiin ja kansainvälisiin kokki- ja tarjoilijakilpailuihin. Nyt perustettu Syödään yhdessä -rahasto tuo säätiön toimintaa lähemmäksi jokaista suomalaista ja Suomeen matkaavaa.

– Suomi 100 -juhlavuosi on meille kaikille hyvä mahdollisuus tehdä oikeasti asioita yhdessä. Ruoka-ala ei ole ainut ala, jossa resursseja tuhlataan ja monet innovaatiot ja vientimahdollisuudet menetetään, jos asioita puuhataan yksikseen. Yhdessäsyöminen ja juhlavuosi innostaa meitä kaikkia näkemään jakamisen kulttuurin tuomat mahdollisuudet, sanoo ELO-säätiön johtaja Seija Kurunmäki.

– Uskallamme ottaa puheeksi myös suomalaisen tabun, juomakulttuurin. Meidän on korkea aika puhua juomakulttuurista kuten muutkin eurooppalaiset. Hyvä ruoka yhdistettynä sopivaan juomaan – yhdessä sopivasti nautittuna, vahvistaa suomalaista ruokailukulttuuria. Maa, jossa on maailman paras vesi ja vesivarannot, on uskottavasti hyvä myös juomissa, sanoo rahaston yhtenä puuhamiehenä oleva ELO-säätiön valtuuskunnan vpj. Leena Saarinen.

Pääomaa ja yhteistyötä

ELO-säätiön taustalla oleva hallitus ja valtuuskunta koostuvat suomalaisista vaikuttajista, jotka tähtäävät siihen, että ruokakulttuuri ja Syödään yhdessä -ilmiö liitetään moneen muuhunkin suomalaiseen menestystarinaan: koulutus, kouluruokailu, puhdas luonto, ravintolapäivä, ruokamatkailu, design, luontopalvelut.

Rahaston pääoma kerätään mm. lahjoituksin, hyväntekeväisyysillallisin ja huutokaupoilla. 30.10.2015 toteutettavan hyväntekeväisyysillallisen tuotto käytetään rahastoon. Lisätietoa rahastosta Elo-säätiön sivuilla. 

Syödään yhdessä on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Syödään yhdessä -hanke on osa Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa. Sitä on valmisteltu kevään 2015 aikana monien toimijoiden kanssa.  Syksyllä 2015 ideoidaan monissa työpajoissa tekoja, jotka luovat uusia yhdessäsyömisen tilanteita ja tapoja. Tänä vuonna kootaan toimijat yhteen, ensi vuonna tehdään yhdessä ja juhlavuonna syödään yhdessä.

Syödään yhdessä -ilmiön yhteiset päätapahtumat aikataulutetaan kaikkien tietoon ja niiden  toteutuksesta kerrotaan lisää lokakuussa.

Lisätietoja:

ELO-säätiö

johtaja Seija Kurunmäki
seija.kurunmaki@elo-saatio.fi, +358 400 460894

valtuuskunnan vpj. Leena Saarinen + 358 400 609745

hall.pj. Heikki Antolainen +358 400 402320

ELO-säätiö kokoaa ruokakulttuurin näkijät, tekijät ja resurssit saman pöydän ääreen. Säätiön tavoitteena on edistää suomalaisen ruokakulttuurin tunnettuutta meillä ja maailmalla sekä lisätä ruokavientiä ja ruokamatkailua. Säätiön alaisuudessa toimiva Syödään yhdessä –rahasto tukee tekoja, jotka lisäävät yhdessässyömisen kulttuuria.

www.elo-saatio.fi

ELO

Author ELO

More posts by ELO